The camera is an instrument that teaches people how to see without a camera.” (Robert Frank)

The year 2012 was special for both me and Patricija, as we were expecting a new family member.For that occasion, I’ve set up an exhibition of my photos in December 2012, which was set in the main hall of my company Biterra in Ajdovščina.

56 photos were sold at that exhibition. I’ve donated half of the amount (280€) to Rdeci noski, the other half was set aside to cover the expenses of the next charity exhibition.

The organization Rdeci noski has been providing help for many years to those who suffer from illness and injuries. Since they are mainly funded through donations, I have decided to do something useful to help them with their cause. The dimensions of the photos at the exhibition were 100x150mm, with handmade frames the size of 200x300mm. Price of each photograph was set at 10€.

Dobrodelna razstava za Rdeče Noske, december 2012 – marec 2013

The camera is an instrument that teaches people how to see without a camera.” (Robert Frank)

Leta 2012 je bilo posebno leto zame. Zame in za Patricijo, saj smo bili v pričakovanju novega družinskega člana.

V ta namen sem v decembru 2012 pripravil prodajno razstavo svojih fotografij, ki sem jih razstavil  na hodniku mojega podjetja BITERRA v Ajdovšcini. ( c3). prodanih  je bilo 56 fotografij. Polovico zneska (280 EUR) od prodanih fotografij sem namenil društvu, drugo polovico pa stroškom izdelave novih fotografij naslednje dobrodelne foto-razstave.
Društvo za pomoc trpecim in bolnim – RDECI NOSKI že vrsto let prinaša zaupanje in življenjski pogum hudo bolnim in poškodovanim. Financirajo se pretežno s pomocjo donacij, zato sem se odlocil, da tudi sam naredim nekaj koristnega zanje ter na ta nacin omogocim, da bodo še naprej s pomocjo humorja obujali življenjski pogum malih in velikih pacientov ter jim lajšali bolecino in žalost.

Fotografije so bile velikosti 10×15 cm, z ročno izdelanimi raznobarvnimi paspartuji velikosti 20×30 cm. Cena posamezne fotografije je znašala 10,00 EUR.

Vec o društvu Rdeci noski lahko preberete tu: http://www.rdecinoski.org/

 

Sprehod po galerijii in video si lahko ogledate spodaj.

Vsem kupcem, prijateljem,  ki ste kupili fotografijo ter tako prispevali donacijo za društvo, se zahvaljujem v svojem in v imenu Rdečih noskov. Hvala!