114. Acma: Osnovna šola Šturje + Ljudska univerza Ajdovščina, december 2016 #nikontime