9. Col, bora (burja) and snow 28.12.2014 (Col in burja ter zameti 28.12.2014 )

 

Finally a true winter at Col. Minus 5 degrees and bora ( burja). Killer combination. Snow winding left and right and actually you can’t figure out from where the wind blows.  It reaches around 160kmh and only a true “Colčan” is outside in this weather. Bora (wind) makes temperature even lower (around 10 degrees less). One proof more that the winter at Col is one of the worst winters in Slovenia. There is an orange alarm in whole country and when a news reporter asks someone from Col, how do they handle this conditions, all he do is smile. Everyone’s ready. Everyone knows that they will have to clear snow every two hours. They know that if they go to Vipava valley they will have to plow snow and then again when they return.

When I was younger and we took a bus to Ajdovscina, it was always interesting and funny to see when first snow fell, half of the buses from other places were late, but from Col, Otlica and Predmeja didn’t.

Catching bora was always a challenge. Even though it was cold, it was worth waiting for right moments.

Gear: Leica X2

 

Končno prava zima tudi na Colu. Minus 5 stopinj in burja. Ubijalska kombinacija. Sneg meče levo in desno in sploh ne moraš definirati, od kje pravzaprav piha. Če si na kakšnem previsu, dejansko dobiš občutek, da te bo odlepilo od tal. Sunki dosegajo 160 km/h. Samo pravega Colčana vidiš v takem vremenu zunaj. Burja še zniža pravo vrednost temperature za kakšnih 10 stopinj. Še dokaz več, da je zima na Colu ena najhujših zim v Sloveniji. Po celi Sloveniji je razglašen oranžni alarm in ob novinarskem vprašanju, kako ste pripravljeni na te razmere, se pravi Colčan samo nasmehne. Vsi so pripravljeni. Vsi vedo, da bo potrebno kidati sneg vsake 2 uri. Vedo, da če se odpravijo v dolino, bo potrebno skidat in ko se vrnejo, bo potrebno še enkrat skidat.

Včasih, ko smo se vozili z avtobusom v Ajdovščino, je bilo zanimivo in smešno videti, da je ob prvem snegu po Vipavski dolini polovica avtobusov iz drugih krajev Vipavske doline (beri: doline) zamujalo, iz Cola, Otlice, Predmeje, Podkraja pa malo kdaj. Ujeti burjo na fotografijo mi je bil vedno velik izziv. Kljub mrazu, se je izplačalo čakati na prave sunke in doživeti pravo burjo na Colu.

Oprema: Leica X2