193. 3. afa AFA ( Analogna fotografija Ajdovščina), “Pogledi na dediščino domačega okolja” December 2019

3. AFA 2019 ( Analogna fotografija Ajdovščina)

“Pogledi na dediščino domačega okolja”

V četrtek, 23. 1. 2020 so na OŠ Šturje izvedli odprtje razstave 3. AFA 2019 – Analogna fotografija Ajdovščina. Projekt je že tretjič zapored potekal v organizaciji fotografa, Klemena Bizjaka, ki je k tokratni izvedbi povabil člane fotografskega krožka OŠ Šturje Ajdovščina. Sodelovalo je 14 učencev, ter mentorici: Anuša Blažko, Teja Mikuž ter vodja projekta, Klemen Bizjak.

Udeleženci so v nekaj srečanjih obiskali fotografski studio, preizkušali različno fotografsko opremo, se seznanili z različno zahtevnimi analognimi fotoaparati, na terenu posneli nekaj fotografij s tematiko domače dediščine, razvili filme, sodelovali pri njihovi digitalizaciji ter izbrali vsak po en izdelek, primeren za razstavo.  Kritiko izbranih fotografij  je pripravil fotograf Janez Pelko.

Odprtje je potekalo v avli OŠ Šturje Ajdovščina, kjer si je bilo poleg razstavljenih uokvirjenih fotografij mogoče ogledati tudi projekcijo ostalih posnetkov, kulturni program pa so pripravili sami učenci

Klemen BIZJAK, vodja projekta:

“Tema letošnje že  tretje AFE  je bila  “Pogledi na dediščino domačega okolja”, kar še vedno sledi smernicam, ki sem si jih zadal pred leti  – da bo AFA vedno izhajala iz motivov domačega okolja. Pomembno je, da poskušamo biti družbeno odgovorni do kraja kjer delamo in bivamo.  Tretje AFE sem se tokrat lotil na malo drugačen način in pripravil vse skupaj kot mali eksperiment, saj sem z njim poskušal  doseči, da  učenci iz fotografskega krožka OŠ Šturje so v projektu udeleženi kot fotografi, so navzoči pri samem razvijanju filma, obdelavi fotografije, okvirjenju fotografij, postavitvi razstave ter pripravijo otvoritev razstave.

Anuša BLAŽKO, mentorica projekta: “Projekt AFA je tako za posamezne udeležence, kot za širši lokalni prostor, v katerem se izvaja, izrednega pomena, saj poleg spoznavanja analogne fotografije omogoča prav posebno doživetje in ujetje trenutkov ter osebih pogledov na domače okolje, njegovo dediščino .”

Razstava bo v avli OŠ Šturje Ajdovščina na ogled do meseca marca 2020. Foto otvoritve razstave: Filip RUPNIK

Črnobela fotografija postaja klasika in je stalnica v vseh obdobjih tako tehnološkega razvoja kot tudi fotografske umetnosti. Film je bil začasno odrinjen, a se spet vrača, pa ne le zaradi nekakšnega trenda, pač pa zato, ker ima svoj čar, saj podaja imaginarno stvarnost drugače od digitalnih medijev. Pričujoče fotografije so prvi in prvinski stik neobremenjenih sanjačev s tem medijem. Kljub predvidljivosti, čuti se namreč vpliv mentorja, so v dobršni meri plod avtorskih pogledov, neobremenjenosti, igrivosti in želje po izraznosti. Njihova raznolikost kaže na osebne pristope do vsakdanjih motivov, obenem pa na odklon od vcepljenih vzorcev, kako naj bi fotografija izgledala, kar je vsekakor spodbudno. Predvidljiva je zgolj paleta tematik. Seveda, pomembno je, da začetki temeljijo na enostavnejših tematikah ini stabilnih kompozicijah. Pa vendar je opazen pogum pri iskanju drugačnega, včasih zgolj subtilnega, mestoma pa tudi korenito svojstvenega pogleda brez vplivov nekega mainstraema ali zgolj mentorjevih napotkov. Seveda so to šele začetki. Tehnika izdelave take fotografije ni pretirano zahtevna, obenem je pa lahko čudovito sredstvo za razvijanje individualnih pogledov na svet, ki nas vrtinči. Umetnost je tista, ki te silnice magneti in ustvarjalni mladi avtorji imajo moč spina v svojih odprtih umih. Spodbujati jih je potrebno v njihovih svobodnih razmišljanjih in pojmovanjih in jim pustiti prosto pot k izražanju njihovih pogledov, idej, vizij in sanjarjenj. Fotografije, ustvarjene na delavnici, še zdaleč niso zgolj rezultat nekega tehničnega znanja. Obogatene so s čustvovanjem, tudi nezavednim, ki ga mladi entuiasti vtkejo v raznolike motive. Bistvo vsake umetnosti je podajanje čustev in serija, ki je pred nami, je obetajoča zarja novih izpovednih obzorij. Fotografska tehnika je le orodje, a vseeno je pomembno, kako ga podajamo in predajamo generacijam, ki jih zanima ta medij premnogih možnosti izražanja in ustvarjanja.
Janez PELKO, fotograf