65. Po ulicah mesta Beograd in ob sotočju Donave in Save, Mamiya 7, Fomapan 100, 400, Ilford delta 400 pro, marec 2016

Oprema: Mamiya 7, objektiv 65 mm   f4

Film:  2xFomapan 100 in 400 ( 1+25 Rodinal 4 minute 20.c)  Ilford delta 400 pro (1+25 Rodinal 9 minut 20.c)

Razvijanje: Rodinal – ADOX kemikalije + Klemen BIZJAK

Sken: EPSON V600 Photo.

Obdelava: Photoshop CC. ( zgolj brisanje smeti). Ostalo nič!!