128. 20 let godalnega orkestra Glasbene šole Ajdovščina, Vipava, maj 2017